Blog

Šiesta úroveň hry - Game of Base 2
thumbnail

Čas kola: 30 min - 60 min.
Počet hráčov: 12 – 20 hráčov
Počet tímov: 2

Tento scenár je pokračovaním štvrtej úrovne hry - Game of base. Je omnoho náročnejšia, nakoľko v hre sú okrem dvoch základní ešte oživovacie stanice a checkpoint. Jedno kolo trvá 30 minút. Aby si zvíťazil, musíš získať čo najviac bodov.

Body získavaš:

  • Za oživovaciu stanicu (ak ti ju súper nezničí, získavaš body).
  • Za obsadené základne (v hre sú dve základne)
  • Za obsadený checkpoint (obsadenie je časovo limitované)

Tento scenár je vhodný pre vyšší počet hráčov.