Pravidlá a podmienky

Priebeh hry a pravidlá:

 

Po príchode a uvítaní sa s vašim inštruktorom sa zložíte v zóne ihriska na to určenej (safety zone).

Po odložení vecí v safety zone, podpíšete prehlásenie o spôsobilosti hrať a o dodržiavani inštrukcií vášho inštruktora.

Každý hráč hrá na vlastnú zodpovednosť, prípadne zodpovednosť zákonného zástupcu.

Keď sú hráči oboznámený s bezpečnostnými a hernými inštrukciami, hráči sa rozdelia do týmov, tak aby bola hra čo najviac vyrovnaná.

Následne sa hráči presúvajú na ihrisko a začínajú hrať kolo podľa typu a objednanej hry (zvyčajne 15 min. kolo).

Po skončení kola nasleduje prestávka na oddych, pokiaľ si to situácia vyžaduje (ak to hráči potrebujú, alebo ak je na rade druhá skupina s ktorou sa striedate).

Priebeh ďalšieho kola a módy hier si môžete dohodnúť s inštruktorom počas prestávky.

Po odohraní všetkých vašich herných kôl vám inštruktor vyhlási výsledky hier.

 

 

 

Otvoriť chat