Klasický Laser Tag

Kde si môžete zahrať?

Klasický Laser Tag je najmä o zábave v skupine. Hráči majú neobmedzený počet životov vo svojich základniach, a preto sú tieto hry poriadne dynamické.

Bratislava

Outdoor

Bunker Rača

Bratislava

Indoor

Istrochem

Prievidza

Outdoor

Laser park

Prievidza

Indoor

Mäsokombinát

Celé Slovensko

na objednávku