Kvalifikačný turnaj Counter Strike

Podmienky registrácie:
 • Minimálny vek: 12 rokov
 • Tím musí mať svoj názov
 • Počet členov tímu: 5
 • Tím musí mať svojho kapitána
 • Kapitán musí vyplniť registračný formulár a zaplatí vopred za celý tímÚčastnícky poplatok: 10€ / osoba, 50€ / tím

Termíny turnaja

Termíny turnaja budú individuálne podľa záujmu


Pravidlá turnaja Counter Strike

  • Jedna hra = 15 kôl
  • Jedno kolo = 3 min. - max. čas kola je 3 min. 40 sekúnd
  • Čas do výbuchu bomby po aktivovaní = 40 sekúnd
  • Bomba musí byť položená jedine na označenom bombovisku
  • Ak bomba vybuchne, vyhráva tím Terorist
  • Ak bomba nebude položená a hráč ostane nažive niekto z CS tímu vyhráva CS tím
  • Hráč s bombou po zabití musí položiť bombu na zem, vziať ju môže iba hráč tímu Terorist
  • Zabitý hráč nesmie hovoriť a musí sa presunúť na určené miesto a počkať na koniec kola
  • Pri aktivovaní / deaktivovaní bomby, zabitý hráč nesmie dokončiť aktiváciu / deaktiváciu bomby

Pri porušení pravidla automaticky prehrávate kolo.

Registrácia

Registračný formulár

Termíny turnaja budú individuálne podľa záujmu